Za nevyčištěný komín hrozí pokutyNěkolikatisícová pokuta od hasičů, méně peněz od pojišťovny. Takové jsou právní důsledky nového vládního nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.


Klíčové je mít na komín „papír“

Doposud stačilo, aby kominík vydal po provedeném čištění stvrzenku. Novinkou nového nařízení vlády je předepsaný formulář, do kterého musí kominík po provedení kontroly anebo čistění spalinové cesty vyplnit svá zjištění. Pokud objeví v průběhu revize nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místě, musí toto ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu nebo hasičům. Formulář, popřípadě jeho kopie, jež by si měl kominík archivovat, může sehrát velkou roli v případě vzniku požáru, respektive šetření jeho příčiny a následnému stanovení výše pojistného plnění.

Pokuty od hasičů

V okamžiku, kdy kvůli zanedbanému komínu vznikne požár, a majitelé postižené nemovitosti nebudou mít od kominíka vystavenou aktuální zprávu, hrozí jim finanční sankce od hasičů. Pokuta se může vyšplhat až na 25 000 korun. Pokud doklad o kontrole při požáru shoří, bude možné jej dohledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, odpovědnost ponese on.

Co to znamená pro pojišťovnu?

Nový systém budou pochopitelně využívat i pojišťovny. Pokud nedodržení obecně platných požárních předpisů a konkrétně například předpisů týkajících se revizí a čištění komínů mělo vliv na vznik nebo rozsah škody, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění. Samozřejmě bude pojišťovna postupovat u každého případu individuálně a bude záležet, o jak závažné porušení se jednalo a jaké mělo ve skutečnosti vliv na vznik škody. Procentuálně by nemělo být snížení nějak drastické, ale je třeba si uvědomit, že u majetku v hodnotě několika miliónu korun, může jít o podstatné sumy.

 

 

 

Ostatní články této kategorie:

15. 08. 2011
Devět kroků, díky kterým snadno vyčistíte komín svépomocí
Podle nového nařízení vlády si smíte čistit komín sami. Není to těžké. Největší práci dá bezpečně vylézt na střechu a v pořádku se vrátit zpátky na zem.
21. 08. 2011
Komíny a normy
Komíny plní v rámci každé stavby několik důležitých funkcí. Především se ale jedná o konstrukční prvek domu, který musí odolávat vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti a bezpečně odvádět jedovaté spaliny do volného ovzduší. Normy komínu musí tedy odpovídat vyšším nárokům, než jaké jsou kladeny na jiné části objektu. Pro komíny musí být použité vhodné materiály, sestavené patřičným způsobem.