Unikátní a patentovaná technologie rozšíření komínu frézouProblémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší vložku. Klasický způsob rozšíření průduchu vysekáváním zdiva po celé délce komínu je finančně náročný. Unikátní způsob rozšíření komínu nabízí patentovaná technologie společnosti Schiedel.


Komínová fréza Schiedel je speciální, patentově chráněné zařízení, které slouží ke zvětšování průměru komínových průduchů při rekonstrukcích a opravách. Unikátní technologie spočívá v odebírání materiálu z vnitřní části komína, aniž bychom museli zasahovat do vnějšího pláště. Zařízení se spouští do komína shora a lze jím frézovat jak přímé, tak (částečně) uhýbané komíny. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva v závislosti na materiálu a technickém stavu. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a napojení nového spotřebiče. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze.

Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a případné komínové zdivo je soudržné. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézujeme-li komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch. Technologie frézování umožňuje využít stávající komínové šachty i k provozu moderních tepelných spotřebičů.

Zvětšením prostoru kudy proudí spaliny, získáte větší tah komína a dostatečný prostor pro novou komínovou vložku. Pokud starost o komín nezanedbáte, bude vám sloužit ještě dlouhá léta.

 

 

Komínový průduch po vyfrézování.
Pohled do původního průduchu.
Sanace komínové hlavy.
Pohled na komínovou zeď.
Osazení sopouchu.
Osazení dvířek.
Komínový průduch po vyfrézování.
Frézování komínového průduchu.
Pohled do původního komínového průduchu.
Pohled na komínovou hlavu původního komínu.
Ostatní články této kategorie:

09. 08. 2016
Někdy není jiná možnost, než postavit komín nový!
Ještě než začneme pomýšlet na rekonstrukci komínového průduchu pomocí moderní komínové frézy, je třeba provézt detailní průzkum komínového tělesa a odhalit příčinu poškození komína (promáčení, netěsnosti, rozpad zdiva). Jaké okolnosti mohou frézování komínu znemožnit?